Az Innovációs Tanács a Szenátus tanácsadó testülete

A Szenátus által elfogadott Intézményfejlesztési Terv szerint a BME stratégiai feladata az oktatás és a kutatás mellett a műszaki, gazdasági fejlesztés is. Az innovációs stratégia koordinálása; valamint az innovációs terv megvalósításhoz szükséges szakmai, szabályzási, adminisztratív és gazdasági feltételrendszer kidolgozása folyamatos gondozást és felülvizsgálatot igényel.

Ezen tevékenységet centralizáltan szükséges az Egyetemen belül folytatni, azonban fontos a szolgáltatás és a gazdaság/ipar szereplőivel történő együttműködés, továbbá az Egyetem és az ipar kapcsolatainak folyamatos erősítése és fenntartása.

Ezen célok megvalósítására a BME Szenátusa - BME SzMR 25. § (2) bekezdése alapján - 2017. április 24-i ülésén létrehozta az Innovációs Tanácsot, és június 26-i ülésén megválasztotta annak elnökét és tagjait.

Az Innovációs Tanács feladata

Az Innovációs Tanács legfontosabb feladata, hogy javaslatot tegyen a BME vezetésének az Egyetem rövid- és hosszú távú innovációs stratégiájára, amely révén erősödik az egyetem kutatóegyetemi elismertsége, valamint az európai régióban a vezető és kezdeményező műszaki és gazdasági intézményi szerepe. A Tanács munkáját a Tudományos és Innovációs Igazgatóság segíti.

Az Innovációs Tanács összetétele

Az elnököt és a tagokat a rektor nevezi ki 3 évre, amely mandátum többször hosszabbítható. A Tanácsot legalább 10, legfeljebb 14 tag alkotja, személyükre a kancellár és a karok dékánjai tehettek javaslatot. A Tanácsnak automatikusan tagja az innovációért felelős rektorhelyettes. Az ülésekre tanácskozási joggal, állandó meghívott a Tudományos és Innovációs igazgató, a Technológia és Tudástranszfer Iroda igazgatója, a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) igazgatója.

Az Innovációs Tanács üléseinek rendje

Az Innovációs Tanács a BME SzMR 25. § (2) bekezdése alapján létrehozott testület. Működését ügyrend szabályozza, amelyet az Innovációs Tanács maga alkotott meg.
A Tanács félévente legalább két alkalommal tart ülést. A Tanács ülései nem nyilvánosak, a határozatokról, javaslatokról emlékeztető készül, amit az elnök megküld a rektornak.

Az Innovációs Tanács működésével összefüggő adminisztratív feladatokat a Tudományos és Innovációs Igazgatóság látja el.